Máy nén lạnh phòng nổ – EX-zone 1 & 2

Máy nén GEA Bock chống nổ
Máy nén GEA Bock chống nổ

Máy nén GEA Bock phòng nổ ATEX sử dung trong hệ thống lạnh trong các ứng dung tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ như:

 • Khu vực điều khiển hệ thống khai thác, nguồn năng lượng dự trữ
 • Khu vực làm việc trên dàn khai thác dầu
 • Kho lạnh bảo quản thực phẩm trên giàn
 • Nhà máy lọc dầu
 • Nhà máy hóa chat
 • Tàu chở dầu

ATEX Classification

 • European explosion protection marking as per directive 94/9/EG
 • Machine group II
 • Categorie 2 > zone 1+2 for use in explosive atmosphere caused by gas
 • Categorie 3 > zone 2 for use in explosive atmosphere caused by gas 
 • Ignition source monitoring
 • Explosion sub-group IIC or IIB
 • Compressor rated for temperature class T3 (max. 200°C)

Tham khảo them về các tiêu chuẩn đối với các môi trường cần thiết bị phòng nổ – nguồn tham khảo BARTEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *