Giá cối đá Geneglace 3/2020

cối đá -máy đá geneglace – France
C.Suất
tấn/24h
ModelĐơn giá
EUR*
2.2020
VNĐ*
0.5F156,444170 triệu
0.65-1F308,707230 triệu
1.6-3.5F9013,900386 triệu

*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy

C.Suất
tấn/24h
ModelĐơn giá
EUR*
2.2020
VNĐ*
2.5G100 (INOX)14,326379 triệu
4.5-6.5F20023,909633 triệu
6.5-10F25027,708734 triệu

*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy

C.Suất
tấn/24h
ModelĐơn giá
EUR*
2.2020
VNĐ*
10-14F60035,923952 triệu
15-20F80059,6031,579 triệu
20-30F90073,5701,949 triệu
30-50F2000101,2902,659 triệu

*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy

Cối đá vảy Geneglace F2000 ABF – loại bình tràn dịch
C.Suất
tấn
ModelĐơn giá
EUR* 2.2020
0.35-3.6M0-M54,900-17,900
0.5-15S0,5-S1537,900-110,900

*giá silo Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy

thuế NK silo 25%