Máy nén BOCK Danfoss BOCK® Compressors

Bạn cần máy nén BOCK, Liên hệ ngay hôm nay để có chào giá nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Máy nén GEA Bock – BOCK compressors, Máy nén BOCK sản xuất tại Châu Âu ở 2 nhà máy, nhà máy tại Frickenhausen-Đức sản xuất máy nén, bộ máy nén, nhà máy tại Kostelec-CH Czech sản xuất máy nén, bộ máy nén

Máy nén Danfoss BOCK® Compressors semi-hermetic Compressors

BOCK HG(X)12P 0.7 – 3HPBOCK HG(X)56e 18 – 35HP
BOCK HG(X)22e 2 – 4HPBOCK HG(X)66e 31 – 60HP
BOCK HG(X)34e 3 – 9HPBOCK HG(X)88e 60 – 95HP
BOCK HG(X)44e 9 – 22HPBOCK HA(X)22e / 34e / 44e 2 – 14HP
https://www.youtube.com/watch?v=7EKPZ15hCpA
Máy nén hở Bock FK điều hòa xe BUS/COACH – Bock Open type compressors FK