Đá vảy tàu khai thác xa bờ

Máy đá vảy Geneglace – SX tại Pháp

Geneglace & Bock
BỐ TRÍ máy đá vảy trên tàu cá
Máy đá xuất xứ Pháp & Máy nén Bock xuất xứ Đức
Geneglace & Bock
BỐ TRÍ tại ví trí hợp lí – phù hợp với không gian tàu nhỏ