Phụ tùng máy nén BOCK GEA Bock

Quý khách cần bảo dưỡng máy nén kho lạnh – kho mát BOCK Germany ?

Bảo dưỡng máy nén BOCK GEA Bock

HGX34e HGX4 HGX44e HGX5 HGX6

EX-HGX4 EX-HGX5 EX-HGX6 EX-HGX8

Quý khách vui lòng gửi thông tin qua email: info@thexanhgroup.com

Dịch vụ 24h 094 220 6655