Máy nén kho lạnh BOCK Danfoss BOCK® Compressors

Máy nén kho lạnh Motor công suất 3HP-9HP BOCK compressor HGX34e

Máy nén kho lạnh Motor công suất 3HP-60HP BOCK compressor HGX44e HGX56e HGX66e

Máy nén kho lạnh sâu làm mát ngoài cho Motor công suất 2HP-14HP BOCK compressor HAX22e HAX34e HAX44e

Máy nén kho lạnh Motor cs 60HP-95HP BOCK HGX88e