Máy nén phòng nổ BOCK GEA Bock Germany

Máy nén lạnh phòng nổ ATEX EX-Zone 1&2 BOCK EX-HGX34e EX-HGX4 EX-HGX5 EX-HGX6

Máy nén kho lạnh lắp đặt trên dàn khoan, cấp độ phòng nổ EX-Zone 1 EX-Zone 2

Máy nén lạnh phòng nổ EX-Zone 1 & 2 EX-HGX34e

Máy nén lạnh phòng nổ EX-Zone 1 & 2 EX-HGX5

Máy nén phòng nổ EX-Zone 2 EX-HGX8 EX-HGX88e